Website liên kết


Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Blog Lý - Tin)
 • (Nguyễn Thị Thanh Hoa)
 • (Lê Hoàng Giang)
 • (Đoàn Quốc Bảo)
 • (Nguyễn Thị Thuận)

Chát với tôi

Google Translate


Lịch của tui

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG LÝ - TIN CỦA TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN 4 - LỤC NGẠN - BẮC GIANG
  Photobucket

  Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Mr.Minh
  Người gửi: Nguyễn Công Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:25' 26-02-2012
  Dung lượng: 431.9 KB
  Số lượt tải: 125
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 31:
  PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
  CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  GVHD: thầy Đinh Ngọc Danh
  SVTT: Nguyễn Công Minh
  NỘI DUNG BÀI HỌC:
  I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  III. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG >>
  II. PT TT CỦA...>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG
  Khí thực là các chất khí tồn tại trong thực tế như : Oxy, Nitơ, Cácbônic....
  Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử khí được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.
  Khí lí tưởng tuân theo đúng các định luật về chất khí như: Bôi-lơ—Ma-ri-ốt, Sắc-lơ.
  Khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật Bôi-lơ—Ma-ri-ốt, Sắc-lơ.
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  (1)
  (2)
  (1’)
  p1
  p2
  V1
  V2
  T2
  T1
  O
  p
  V
  Hình 31.3
  p’
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  Phương trình trạng thái của khí lí tưởng hay phương trình Cla-pê-rông.
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG>>
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ K...”
  Giải:
   
   
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  II. PT TT CỦA...>>
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP >>
  IV. “ĐỘ K...”
  I. KHÍ THỰC... >>
  1. Quá trình đẳng áp
  Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp.
  p1 = p2
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  II. PT TT CỦA...>>
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP >>
  IV. “ĐỘ K...”
  I. KHÍ THỰC... >>
  2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
  Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
  Nếu p1 = p2 , ta có:
  Hay:
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  II. PT TT CỦA...>>
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP >>
  IV. “ĐỘ K...”
  I. KHÍ THỰC... >>
  2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
  Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyêt đối.
  Nếu p1 = p2 , ta có:
  Hay:
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  II. PT TT CỦA...>>
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP >>
  IV. “ĐỘ K...”
  I. KHÍ THỰC... >>
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  3. Đường đẳng áp
  Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.
  O
  V
  T(K)
  p1< p2
  T1=T2
  V2
  V1
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA...>>
  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  Nhiệt giai Ken-vin bắt đầu từ 0K, các giá trị trên nhiệt giai Ken-vin đều có giá trị dương.
  Mỗi độ chia trên nhiệt giai Ken-vin bằng với mỗi độ chia trên nhiệt giai Xen-xi-út
  Cách chuyển đổi qua lại giữa oC và K:
  T(K) = 273 + t(oC)
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA...>>
  CỦNG CỐ KIẾN THỨC
  PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA...>>
  CỦNG CỐ KIẾN THỨC
  LIÊN HỆ GIỮA 3 ĐỊNH LUẬT VÀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
  Quá trình đẳng nhiệt:
  p1V1 = p2V2 hay pV =hằng số.
  T1 =T2 =hằng số.
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA...>>
  CỦNG CỐ KIẾN THỨC
  LIÊN HỆ GIỮA 3 ĐỊNH LUẬT VÀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
  Quá trình đẳng tích:
   
  V1 =V2 =hằng số.
  III. QUÁ T...>>
  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  I. KHÍ THỰC... >>
  II. PT TT CỦA...>>
  CỦNG CỐ KIẾN THỨC
  LIÊN HỆ GIỮA 3 ĐỊNH LUẬT VÀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
  Quá trình đẳng áp:
   
  p1 = p2 =hằng số.
   
  Gửi ý kiến

  GUEST BOOK

  Mọi người vào thăm BLOG LÝ - TIN thì xin để lại lời nhắn và địa chỉ blog của các bạn để chúng tôi ghé thăm nhé. Các bạn bấm vào chữ "sign this guestbook" và đưa hình từ máy các bạn vào cùng lời nhắn. Cám ơn nhiều!