Website liên kết


Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Blog Lý - Tin)
 • (Nguyễn Thị Thanh Hoa)
 • (Lê Hoàng Giang)
 • (Đoàn Quốc Bảo)
 • (Nguyễn Thị Thuận)

Chát với tôi

Google Translate


Lịch của tui

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG LÝ - TIN CỦA TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN 4 - LỤC NGẠN - BẮC GIANG
  Photobucket

  Ngân hàng đề thi từ năm học 2006-2007 đến năm 2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bản quyền Trường THCS Đại Áng
  Người gửi: Nguyễn Đình Khang (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:50' 20-10-2010
  Dung lượng: 24.5 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Name: ......................................... WRITTEN TEST (1st term – 1st test)
  Class: 6 ... Time: 45 minutes

  Listen to a text and fill in the missing words (1,5 pts):
  My name’s Ba. I’m …(1)… years old. I’m …(2)… student. This is my …(3)… His name’s Minh. He …(4)… a teacher. This is my mother. She is a …(5)…, too. My sister is Lan. She is fifteen …(6)… old. She is a student, too.
  II. Give the correct form of “to be” in these sentences (2 pts):
  How many benches ………. there? – There ………… one.
  My father ………. an engineer and I ……….. a teacher.
  ……….. that your desk? – No, this ……….. my desk.
  My father and mother ……….. in the house.
  We ……….. in the yard.
  III. Choose the best words to complete sentences (3 pts):
  ………. do you live? – I live in Hanoi.
  A. Who B. What C. Where
  2. How ………. are you? – I’m fifteen.
  A. old B. many C. much
  3. ………… mother is a nurse.
  A. My B. I C. Me
  4. Who ………. that? – That’s my brother.
  A. are B. is C. am
  5. What ……….. your father do? – He’s a doctor.
  A. do B. is C. does
  6. I live ………… Ba Trieu street.
  A. on B. in C. at
  IV. Make questions for the underlined words (2pts):
  I’m fine, thank you. ……………………………………………………………………
  These are rulers. ……………………………………………………………………….
  Her name’s Lien. ………………………………………………………………………
  There are four people in my family. …………………………………………………..
  V. Read the passage and answer the question (1,5pts)
  This is my family. We are in our living room. There are four people in my family. My father is forty. He’s an architect. My mother’s name is Lan. She’s fifty-five. She’s a doctor. My brother’s a student. He’s eight.
  Questions:
  Where are you? .............................................................................................................
  How old is your father? ................................................................................................
  What does your mother do? ..........................................................................................
  VI. Write a paragraph to introduce your family (For class 6A)

  Listening text
  My name’s Ba. I’m twelve years old. I’m a student. This is my father. His name’s Minh. He is a teacher. This is my mother. She is a teacher, too. My sister is Lan. She is fifteen years old. She is a student, too.

  Answer key

  I. Listen to a text and fill in the missing words (1,5 pts): 0,25 pts per correct word
  1. twelve 4. is
  2. a 5. teacher
  3. father 6. years
  II. Give the correct form of “to be” in these sentences (2 pts): 0,25 pt per correct answer
  are / is
  is / am
  Is / is
  are
  are
  III. Choose the best words to complete sentences (3 pts): 0,5 pt per correct answer
  C. Where
  A. old
  A. my
  B. is
  C. does
  A. on
  IV. Make questions for the underlined words (2 pts): 0,5 pt per correct question
  How are you?
  What are these?
  What’s her name?
  How many people are there in your family?
  V. Read the passage and answer the questions (1,5 pts): 0,5 pt per correct answer
  1. We are in our living room.
  2. He’s forty.
  3. She’s a doctor.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  GUEST BOOK

  Mọi người vào thăm BLOG LÝ - TIN thì xin để lại lời nhắn và địa chỉ blog của các bạn để chúng tôi ghé thăm nhé. Các bạn bấm vào chữ "sign this guestbook" và đưa hình từ máy các bạn vào cùng lời nhắn. Cám ơn nhiều!